Ehemalige Mitglieder /
Anciens membres /
Former Members

Zweite Spalte: Jahr der Aufnahme ins Consilium / Seconde colonne: année d'admission au Consilium / Second column: Year of admission in the Consilium

Dritte Spalte: Jahr des Austritts vom Consilium / Troisième colonne: année de sortie du Consilium / Third column: Year the member got out of the Consilium

BROILLET Henri 1945 1960 alt CC-Beisitzer
FRIEDRICH Emile 1945 1956 alt CC-Präsident / ex-Président central
GANZ Heinrich 1945 1963 alt CC-Präsident / ex-Président central
GRIBI Adolf 1945 1949 alt CC-Präsident / ex-Président central
KUBLI Heinrich 1945 1954 alt CC-Präsident / ex-Président central
ROTH Hans 1945 1949 alt CC-Präsident / ex-Président central
SUTER Jules 1945 1959 alt CC-Präsident / ex-Président central
BALLY Iwan 1946 1963  
FULPIUS Georges RDP 1946 1955 Prüfer / Expert
PAGANINI Robert 1946 1950  
JEZIER Rudolf 1951 1983 alt CC-Präsident / ex-Président central
FANKHAUSER Erwin 1952 1995 alt CC-Präsident / ex-Président central
BÜHLER Josua RDP 1953 1983  
GUBSER Arnold 1954 1984 alt CC-Präsident / ex-Président central
LEEMANN Hans 1954 1966  
WIRTH Hans 1954 1974  
HALTER Peter 1957 1985 alt CC-Präsident / ex-Président central
HONEGGER W. 1957 1966 alt CC-Präsident / ex-Président central
FISCHER Hans 1959 1976  
ANDEREGG Gerold 1963 1974  
GAUDARD Hans 1965 1977  
HITZSCHKE Frederic 1967 1983  
LIPP Anton 1968 1964 alt CC-Präsident / ex-Président central
MOSER Fritz 1968 1990 Prüfer / Expert
D'AUJOURD'HUI Walter 1971 1983 alt CC-Präsident / ex-Président central
TUASON Vincente 1971 1973  
BAUMBERGER Hans 1971 2014  
FÖHN Albert 1977    
PORTMANN Helmut 1977 1999  
BRODTBECK Peter 1979 1996  
GUTZWILLER Männi 1983 2003  
VUAGNIAUX Roland 1983 1985  
BAUMANN Charles 1984 2010  
HERTSCH Max, RDP 1984 2008 Prüfer / Expert
RUETSCHI Walter 1984 1988  
DAHINDEN Teddy RDP 1986 2015 alt CC-Präsident / ex-Président central
VOLLMEIER Paolo RDP 1986 2017  
KOTTELAT Marcel 1989 1995  
GUGGISBERG Alfred 1991 2002  
SIEBER Hansueli 1991 2008  
GRAND Henri 1991 2016  
BARRAUD Gérard 1993 2014  
FILLINGER Albert 1993 2020  
GNÄGI Jakob 1993 2003  
HEINIGER Paul 1993 2009  
HUNZIKER Hans RDP 1993 1994 Prüfer / Expert
IMOBERSTEG Marc 1993    
KOHL Roland 1993 2016  
MÜLLER Gaudenz 1993 1999  
RELLSTAB Emil 1993 2006 Prüfer / Expert
ROLLI Kurt 1993 2012  
RÜEGG Emil 1993 2020  
SCHIO Max 1993 2011  
VUILLE Louis 1993 2009  
LEE Alma RDP 1995 2000  
WINTERSTEIN Felix 1995 2003  
GRUSON Cécile 1997 2012  
PORTMANN Peter 1998 2009  
VOGEL Bernd 1998 2015  
BERRA-GAUTSCHY Rémy 1998 2018  
ETTER Jann 1999 2017  
OESCHGER Gerhard 1999 2012  
RÖLLI Beatrice 1999 2013  
ZWEIFEL Hans 2000 2020  
PITTIER Raymond 2002 2003  
STUTZ Reinhard 2004 2015  
VUILLEUMIER Jean-Pierre 2008 2020  

 
© Consilium Philateliæ Helveticæ 2012-2022 All rights reserved - J. Voruz  webmaster